(Android) Dig This! oszukuje nieskończoną wytrzymałość